Congrés Eurados

centro de dosimetría va assistir al meeting anual d’Eurados, que es va celebrar la setmana del 4 al 8 de febrer a l’Escola d’Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Cal destacar la participació en els “Work Groups” (WG) següents:

  • WG2 – Harmonisation of individual monitoring in Europe: posada en comú dels resultats de l’enquesta “Survey on Harmonisation of External Radiation Monitoring” del juny de 2012,       discussió dels resultats de les enquestes i de les diferents metodologies dels laboratoris que hi havien participat.
  • Winter School  “Status and future Perspectives of Computational Micro- and Nanodosimetry”.
  • WG3 – “Enviromental dosimetry”, en què es va presentar la línia a seguir en la pròxima intercomparació de dosimetria ambiental.