Projecte web

Amb la implantació del nou web dosimetria.auupa.com es pretén oferir al sector sanitari un nou canal de comunicació en l’àrea de protecció radiològica. Durant l’any 2014 es treballarà en la potenciació de l’àrea Customer Relationship Management (CRM) a www.dosimetría.net amb la finalitat de millorar la gestió de l’SDP amb els clients.