Congreso Eurados

centro de dosimetría asistiu ao meeting anual de Eurados que se celebrou a semana do 4 ao 8 de febreiro na Escola de Enxeñaría Industrial da Universitat Politècnica de Catalunya. Destacar a participación nosseguintes “Work Groups” (WG):

    • WG2 – Harmonisation of individual monitoring in Europe: Posta en común dos resultados daenquisa Survey on Harmonitzation of External Radiation Monitoring  de xuño de 2012, discusión dos resultados das enquisas e das diferentes metodoloxías  dos laboratorios que participaran.
    • Winter School  “Status and future Perspectives of Computacional Micro- and Nanodosimetry”.
    • WG3 – Enviromental dosimetry   onde se presentou a liña que se vai seguir na próxima intercomparación de dosimetría ambiental.