Dosimetria

Erradiazio ionizatzaileen esparruan, «dosia» hainbat magnituderi lotuta dago. Magnitude horiek neurri fisiko bat ematen dute, erradiazioak materian eragin duen zuzeneko edo balizko efektuari buruzkoa.  Honako magnitude hauek erabiltzen dira, kontrolatu nahi diren erradiazio ionizatzaileekiko esposizioari lotutako arriskua neurtzeko: dosi baliokidea gorputz-organo batean, dosi eraginkor baliokidea eta ingurumen-dosi baliokidea.

Dosimetriak dosimetroa aztertuz ebaluatzen du jasotako dosi baliokidea. Honako hauek dira gure enpresan eskaintzen ditugun dosimetria-motak:

  • Banako dosimetria
  • Lanbide-dosimetria
  • Neurrirako dosimetria