Pazienteentzako kita

1976/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Erradiodiagnostikoan Kalitate Irizpideak ezartzen dituena, argitaratu zenetik, centro de dosimetríak pazienteen dosiak zehazteko zerbitzua egin du, termolumineszentziaren bidezko dosimetriaren bitartez. Dosimetria-teknika hori erabiltzen da pazientearen sarrera-azalean dosia kalkulatzeko, erradiologia-miaketa batean.

Zerbitzua dosimetro berezien konfigurazioak diseinatzean datza, ebaluatu nahi den erradiologia-teknikaren arabera. Dosimetria pertsonalean egiten den bezala, dosimetroak bezeroari bidaltzen dizkiogu, eta, behin erabilita, zentrora itzultzen dira, irakur ditzagun. Ebaluazioa egin ondoren, dagokion txostena igortzen dugu.

Gaur egun, konfigurazio egokiak daude erradiologia-miaketa sinpleetan, mamografietan eta ordenagailu bidezko tomografia axialetan (OTA) emandako dosiak egiaztatzeko.