Kit de pacients

Des de la publicació de l’RD 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic, centro de dosimetría ha desenvolupat el servei de determinació de dosis a pacients mitjançant dosimetria per termoluminescència. Aquesta tècnica de dosimetria s’aplica per calcular la dosi a la superfície d’entrada del pacient en una exploració radiològica.

El servei consisteix a dissenyar configuracions de dosímetres especials segons la tècnica radiològica que es vulgui avaluar. Igual que en la dosimetria personal, els dosímetres s’envien al client i, un cop els ha utilitzat, tornen al centre lector per ser llegits i, després de la seva avaluació, se n’emet l’informe corresponent.

Actualment es disposa de configuracions adequades per a la verificació de dosis impartides en exploracions radiològiques simples, en mamografia i en TAC.