Cristal•lí

En el cas de persones que, a causa del seu tipus de feina, necessitin l’avaluació de la dosi equivalent al cristal·lí, poden utilitzar per a l’estimació d’aquesta dosi una de les dues configuracions:

1) Els dosímetres de cap, calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07) i profunda HP(10).

  • S’han de col·locar al pols, amb el nom de l’usuari visible i de manera que la finestra quedi a la part inferior més propera als ulls, tal com s’aprecia a la foto.
  • Tenen la mateixa configuració que els dosímetres de cos sencer i s’envien a l’usuari identificats de la mateixa manera que aquests, protegits per una caixa de policarbonat transparent i amb una corretja per a la seva col·locació al voltant del cap.
  • Sempre són de color blanc. El color blau i groc dels mesos parells i senars s’aprecia a la placa interior.

2) Actualment s’està desenvolupant un nou portadosímetre específic, RADCARD EYE-D, calibrat en dosi equivalent en cristal·lí HP(3).