Cristal•lí

En el cas de persones que pel seu tipus de feina necessitin de l’avaluació de la dosi equivalent en el cristal·lí, poden utilitzar per a l’estimació d’aquesta dosi el dosímetre específic de cristal·lí desenvolupat i fabricat per cd, calibrat en termes de Hp(3) i amb resposta verificada a la intercomparació EURADOS IC2019exteye.

Destaquem les següents característiques funcionals:

  • D’ un sol ús, per eliminar la contaminació radioactiva i incrementar la higiene.
  • Estanc, la capsula que allotja els detectors està soldada mitjançant ultrasons.
  • La seva forma plana i superfície facilita una àmplia identificació (usuari, mes d’ús i departament) que es realitza mitjançant gravat làser.
  • Ergonomia i flexibilitat, amb diverses alternatives per a la seva col·locació (cinta, gorra, ulleres).
  • De color blau els mesos parells i grocs els senars.