Organització

 

Funcions i responsabilitats

 • Direcció: Definició de l’estratègia d’empresa tant en l’àrea tècnica (laboratori) com en les àrees de gestió i suport.
 • Comitè QMS: Integrat per personal de cadascuna de les àrees, i responsable d’avaluar que l’empresa compleixi amb els criteris establerts de Qualitat, Medi ambient i Seguretat.
 • Àrea tècnica:
  • Gestió amb l’organisme regulador (Consell de Seguretat Nuclear)
  • Assegurar la qualitat de l’assaig (lectures dosimètriques) i dels resultats (informes)
  • Gestió i control dels processos operatius del laboratori
  • Manteniment dels equips del laboratori
 • Àrees de gestió: Gestió i seguiment dels processos operatius propis de la gestió del servei.
  • Gestió dels clients
  • Distribució dels dosímetres (enviaments, registre i manipulació interna)
  • Gestió de la facturació
 • Àrees de suport:  Àrees que tenen com a finalitat fomentar la millora contínua de l’SDP i desenvolupar:
  • La implantació de projectes interns i amb clients
  • L’aplicació de sistemes i tecnologies de la informació d’última generació