Empresa

 

centro de dosimetría es va fundar l’any 1981 amb la finalitat d’oferir el Servei de Dosimetria Personal (SDP) en les àrees sanitària, científica i industrial i controlar els professionals exposats a radiacions ionitzants.

La missió de centro de dosimetría és oferir l’SDP i satisfer les necessitats dels clients, alhora que compleix tant els requisits especificats en el Reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants, Reial decret 783/2001 de 6 de juliol, com les directrius definides pel Consell de Seguretat Nuclear.

L’empresa, en els més de 30 anys d’experiència acumulada, ha mantingut la seva estratègia d’especialització en l’SDP i ha fomentat la millora contínua en l’àrea de la dosimetria personal. Els principals valors de l’empresa són assegurar la qualitat dels seus assaigs, respectar el medi ambient i intentar col·laborar, en la mesura que pugui, en el desenvolupament del sector de la protecció radiològica i contribuir, en general, amb el seu entorn social.