Suplent

Per a la determinació de la dosi del personal eventual, els dosímetres de suplència són dosímetres NO nominals, de manera que l’assignació de dosi la fa el responsable de protecció radiològica de la instal·lació.

  • En cas que es vulgui que la dosi registrada quedi consignada en una fitxa dosimètrica a nom del treballador, s’haurà de donar d’alta l’usuari.
  • Aquests dosímetres s’envien amb la mateixa periodicitat que els dosímetres nominals i no els poden utilitzar diverses persones durant el mateix mes.
  • Es poden sol·licitar totes les configuracions descrites anteriorment com a dosímetre de suplència: cos sencer, canell i anell.