Àrea

Els dosímetres d’àrea estan calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07) i profunda HP(10), tenen la mateixa configuració que el dosímetre de cos sencer i segueixen el mateix procés que aquests.

Normes bàsiques d’ús:

  • S’han de col·locar cada mes en un punt definit pel responsable de PR de la instal·lació, que sigui representatiu de la dosi del personal que es vulgui controlar amb aquest dosímetre.

Per fer l’estimació de dosis equivalents personals a partir de dosímetres d’àrea, es necessita un càlcul addicional, que tingui en compte les mesures en els punts representatius de la zona on són els treballadors, el temps de permanència a la zona i la càrrega radiològica de treball.

Aquest tipus de mesura és útil quan les dosis estimades són nul·les o inferiors al nivell de registre de 0,10 mSv/mes. Quan les dosis mesurades a l’àrea són significatives, en general és més costós el càlcul i els registres associats que l’ús de dosímetres personals individuals.