Laboratori

 

El mètode d’assaig utilitzat a centro de dosimetria es descriu en el procediment intern “PRT 5.4.1 Determinació de la dosi equivalent personal”, es basa en IEC 62387 (2012) i està acreditat per ENAC segons els criteris de la norma ISO/IEC 17025. L’àrea tècnica és la responsable de l’aplicació del mètode, de l’assegurament de la qualitat del assaig i de l’emissió dels informes de resultats, determinant la dosi equivalent mitjançant la lectura dels dosímetres assignats als usuaris.

El laboratori és independent, imparcial i sense pressions de la resta de l’organització, i té la capacitat adequada per al volum dels assaigs fets. Disposa de personal totalment capacitat per a la realització de les seves funcions i una de les seves prioritats és fomentar la millora contínua, tant mitjançant la recerca i el desenvolupament dels seus productes, com controlant i assegurant l’eficàcia i l’eficiència dels processos tècnics duts a terme.

L’àrea tècnica està formada per tres divisions contigües:

  • El laboratori és una sala independent exclusivament dedicada a la realització d’assaigs dosimètrics (no hi ha llocs de treball). L’accés a la sala està restringit i les condicions ambientals són controlades segons les necessitats dels equips.
  • El departament de física, on s’ubica el personal tècnic que té la responsabilitat de verificar els assaigs i els informes.
  • El taller, on treballa el personal operatiu responsable de la càrrega dels equips i, alhora, de fer les manipulacions dels dosímetres, prenent les mesures necessàries per assegurar-ne la traçabilitat i la seguretat.