Serveis addicionals

centro de dosimetría ha desenvolupat i implantat una sèrie de procediments específics segons la tipologia de client, tant en l’àrea tècnica com de gestió, que té la finalitat d’aportar al client un servei addicional que faciliti el bon ús de la dosimetria. D’entre els procediments, en destaquen els següents:

Procediments àrea tècnica

  • Assignació específica de dosis per pèrdues d’informació dosimètrica.
  • Procediment per a irradiacions accidentals.
  • Assessorament en cas de sobreexposició potencial.

Procediments àrea de gestió

  • Albarans de lliurament i recepció de dosímetres
  • Informe de dosímetres no rebuts
  • Seguiment en temps real (tracking) de l’estat dels enviaments
  • Possibilitat de contractar serveis logístics de retorn a preus competitius