Equips

El laboratori disposa dels mitjans tècnics necessaris per desenvolupar els assaigs segons les necessitats dels clients, i compleix els requisits definits tant per l’organisme regulador (CSN) com per la NORMA ISO/IEC 17025.

Els equips que componen el sistema de dosimetria TL són:

 • 5 Lectors automàtics de termoluminescència
 • 1 Lector manual de termoluminescència dedicat a avaluacions especials
 • 1 Equip irradiador dedicat als processos de control de qualitat
 • 2 Forns on s’efectuen tractaments tèrmics especials dels detectors TL
 • 1 Estació generadora de nitrogen

Els instruments principals utilitzats per al seguiment, la verificació i el manteniment, tant dels processos com de les condicions ambientals de la sala, són:

 • Analitzador de la puresa de nitrogen
 • Diversos PC i monitors de seguiment per a cada lector
 • Equip d’aire condicionat independent
 • Termòmetre, baròmetre i higròmetre
 • Monitor per a la detecció de contaminació i la mesura de la radiació ambiental

Les eines utilitzades per a la codificació i traçabilitat dels dosímetres són:

 • Lectors de codis de barres
 • Gravadora i perforadora
 • Impressores d’etiquetes exclusives per a dosímetres

Tecnologia informàtica basada en un ERP, sistema informàtic integrat amb la resta de les àrees del Servei de Dosimetria Personal, amb un servidor independent per als equips de lectura i còpies de seguretat, etc.