Equipos

O laboratorio dispón dos medios técnicos necesarios para desenvolver os ensaios segundo as necesidades dos clientes, e cumpre cos requisitos definidos tanto polo organismo regulador (CSN) coma pola NORMA ISO/IEC 17025.

Os equipos que compoñen o Sistema de dosimetría TL son:

 • 5 Lectores automáticos de termoluminiscencia
 • 1 Lector manual de termoluminiscencia dedicado a avaliacións especiais
 • 1 Equipo Irradiador dedicado aos procesos de control de calidade
 • 2 Fornos onde se efectúan tratamentos térmicos especiais dos detectores TL
 • 1 Estación xeradora de nitróxeno

Os principais instrumentos utilizados para o seguimento, verificación e mantemento, tanto dos procesos coma das condicións ambientais da sala, son:

 • Analizador de pureza de nitróxeno
 • PC e monitores de seguimento para cada lector
 • Equipo de aire acondicionado independente
 • Termómetro, Barómetro e Higrómetro
 • Monitor para detección de contaminación e medida radiación ambiental.

As ferramentas utilizadas para a codificación e trazabilidade dos dosímetros son:

 • Lectores de códigos de barras
 • Gravadora e perforadora
 • Impresoras de etiquetas exclusiva para dosímetros

Tecnoloxía informática baseada nun ERP, Sistema Informático Integrado co resto das áreas do Servizo de dosimetría Persoal, cun servidor independente para os equipos de lectura e copias de seguridade, etc.