Estratexia e política de empresa

 • Especialización en SDP
 • Primeira empresa privada en ofrecer Servizo Dosimetría Persoal (1981)
 • Actualmente SDP líder en España e ofrece servizos en Portugal desde  2004
 • Servizos de dosimetría a medida do cliente segundo o sector e a actividade
  • Sanitario: Hospitais, Gabinetes/Consultas (Odontoloxía, veterinaria) e outros
  • Industrial
  • Investigación e docencia
 • Diferenciación por especialización en área técnica: Calidade, servizo e investigación
  • Deseño, configuración e fabricación propia de dosímetros
  • Desenvolvemento de algoritmos propios de obtención de doses, etc.
  • Desenvolvemento de produtos innovadores a nivel nacional e internacional en dosimetría de corpo enteiro, extremidades, medioambiental, etc.
  • Dosimetría de investigación especifica segundo a demanda de clientes
  • Capacidade do laboratorio e capacitación do persoal técnico con formación continuada
 • Colaboración con UTPR con servizos a medida