Satisfacción clientes

O obxectivo final do servizo é satisfacer as necesidades dos clientes, é por iso que centro de dosimetría ten definido no seu sistema de calidade como medidas de mellora continua a necesidade de retroalimentarse mediante a opinión destes.

As metodoloxías utilizadas para poder obter esta información son as seguintes:

  • Visitas/reunións periódicas para a valoración do servizo e a identificación de melloras.
  • Análises e Informes de seguimento do funcionamento do SDP.
  • Cuestionarios de satisfacción de cliente que permita analizar a información e obter conclusións.

Adicionalmente a empresa ten definido no seu sistema de calidade un proceso de xestión de consultas, queixas ou propostas provenientes dos seus clientes.