Politica de Privacidade

Dereito de Información
Para todo cliente que decida contratar o Servizo de Dosimetría Persoal, e polo tanto deba rexistrarse na nosa Base de Datos, solicitaranse os datos estritamente necesarios para a consecución do fin para o cal está destinada esa Base de Datos, que noné outroca o de facilitar o servizo cos clientes/usuarios de CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.

Consultas: Requiriranseao usuario os datos de contacto necesarios para a consecución do servizo, o que require facilitar datos de carácter persoal. O seu tratamento estará enfocado unicamente á consecución destes fins, sempre dentro do marco normativo establecido.

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. adoptou as medidas de índole técnica e organizativa que garanten a seguridade dos datos de carácter persoal e evitan a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e osriscos a que estean expostos, todo iso de conformidade co establecido na normativa establecida na Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016  ena Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (BOE 12/07/2002).

Consentimento do Usuario
Os datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L., que garanteas medidas oportunas de índole técnica e estrutural para previr a integridadee seguridade da información persoal proporcionada.

Dereito de Oposición, Corrección e Actualización de Datos 
O usuario tendereito a acceder a esta información, a rectificala se os datos son erróneos e a darse de baixa do ficheiro para o uso do servizo. Os datos relativos ao ficheiro de dosimetrías persoaisxerado por CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. permanecerán no poder da empresa o tempo indicado pola lexislación vixente segundo indique o Consello De Seguridade Nuclear. Neste último caso CENTRO DE DOSIMETRÍA S. L. manifesta que nonfará un mal uso deses datos.

Estes dereitos poden facerse efectivos mediante a comunicación directa co responsable do ficheiro en CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.

Llull 51-55 5º 5ª
08005 Barcelona
Tel.:93 486 99 55

protecciondatos@dosimetria.es
CIF: B08714636