Dosimetría individual

Englobamos dentro deste termo a estimación da dose equivalente, profunda e superficial, que recibe un traballador profesionalmente exposto, obtida mediante a lectura do dosímetro asignado e levado pola persoa durante toda a súa xornada laboral.

Os diferentes tipos de dosímetros individuais, clasificados segundo a colocación, son:

  • Dosímetros de corpo enteiro
  • Dosímetros de extremidades (pulso e anel)
  • Dosímetros específicos para a medición noutras zonas ou situacións especiais

O servizo ofrecido é mensual e os dosímetros asignados están debidamente etiquetados incluíndo tanto os datos do usuario coma un código de barras único que permite a trazabilidade deste.