Probas

A dosimetría de probas utilízase para determinar doses equivalentes a partir das cales non se vai deducir ningunha dose asignable a un traballador.

  • Os dosímetros están calibrados en dose equivalente persoal superficial HP(0.07) e profunda HP(10).
  • Teñen a mesma configuración ca o dosímetro de corpo enteiro e seguen o mesmo proceso ca estes.
  • Envíanse identificados mediante un código de barras na parte posterior do dosímetro e na etiqueta da cara anterior consta a palabra “PROBA” e o nome que o responsable indicase.