Verificación de técnicas

centro de dosimetría participou en varios proxectos de colaboración con Hospitais para proporcionar mediante dosimetría por termoluminiscencia solucións para a determinación de doses en aplicacións diversas. Isto adóitase realizar na posta a punto de novas técnicas radiolóxicas e/ou radioterápicas, onde se utilizan tamén dosímetros especiais para realizar estudos que permitan realizar a verificación da dose absorbida coa variación dos parámetros utilizados na técnica.

  • Verificación de posta en marcha de técnicas de radioterapia.
  • Dosimetría TLD “IN VIVO” para a verificación da dose en tratamentos de irradiación corporal total.