Empresa

 

centro de dosimetría  fundouse en 1981 coa finalidade de ofrecer o Servizo de Dosimetría Persoal (SDP) nas áreas Sanitaria, Científica e Industrial e controlar os profesionais expostos a radiacións ionizantes.

A misión do centro de dosimetría é ofrecer o SDP satisfacendo as necesidades dos clientes, cumprindo tanto cos requisitos especificados no Regulamento de protección sanitaria contra radiacións ionizantes, Real decreto 783/2001 do 6 de xullo, coma coas directrices definidas polo Consello de Seguridade Nuclear.

No seus máis de 30 anos  de experiencia a empresa mantivo a súa estratexia de especialización no SDP  fomentando a mellora continua na área da dosimetría persoal. Os principais valores da empresa son asegurar a calidade dos seus ensaios, respectar o medio ambiente e intentar colaborar, na medida do posible, co desenvolvemento do sector da Protección Radiolóxica e contribuír en xeral co seu medio social.