Colaboradores

A colaboración foi, é e será sempre unha das prioridades do centro de dosimetría coa finalidade de maximizar a calidade do SDP e, polo tanto, a satisfacción do cliente final. Os principais eixes sobre os que se desenvolveron proxectos de colaboración son:

  • Organismo regulador (CSN) e outras organizacións de ámbito nacional e internacional
  • Clientes tales como Hospitais, Centros de investigación
  • Empresas do sector que ofrecen servizos relacionados:
    • Unidades Técnicas de Protección Radiolóxica (UTPR)
    • Empresas de formación
    • Desenvolvemento de novas tecnoloxías
  • Provedores de loxística integrantes na cadea de subministración do servizo