Organización

 

Funcións e Responsabilidades

 • Dirección: Definición da estratexia de empresa tanto na área técnica (laboratorio) coma nas áreas de xestión e soporte
 • Comité QMS: Integrado por persoal de cada unha das áreas, e responsable de avaliar que a empresa cumpre cos criterios establecidos de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade
 • Área técnica:
  • Xestión co organismo regulador (Consello Seguridade Nuclear)
  • Asegurar a calidade do ensaio (Lecturas dosimétricas) e dos resultados (Informes)
  • Xestión e control dos procesos operativos do laboratorio
  • Mantemento dos equipos do laboratorio
 • Áreas de xestión: Xestión e seguimento dos procesos operativos propios da xestión do servizo
  • Xestión dos clientes
  • Distribución dos dosímetros (Envíos, rexistro e manipulación interna)
  • Xestión da facturación
 • Áreas de soporte:  Áreas cuxa finalidade é fomentar a mellora continua do SDP desenvolvendo
  • Implantación de proxectos internos e con clientes
  • Aplicación de sistemas e tecnoloxías da información de última xeración