Autorización CSN

O Consello  de Seguridade Nuclear (CSN) é o organismo regulador no ámbito de Protección Radiolóxica e é quen emite a autorización ás empresas que queren realizar a actividade do servizo de Dosimetría como centros lectores.

Xúntase a seguinte documentación:

  • Autorización de centro de dosimetría como centro lector emitida por CSN no ano 1985
  • Autorización emitida por CSN no ano 2007 como revisión polos cambios realizados no centro de dosimetría
  • Autorización emitida por CSN no ano 2012 como revisión polos cambios realizados no centro de dosimetría