Formación

A formación continuada é un dos factores fundamentais para asegurar o mantemento, e incluso potenciar, as capacidades do persoal tanto nas áreas técnicas coma de xestión do servizo.

A empresa ten definidos plans de formación en cada un dos seguintes eixes:

  • Formación do persoal interno: Planificación anual para o persoal de todas as áreas.
  • Formación de clientes e usuarios: Mediante comunicación de trípticos, folletos e outros documentos. Adicionalmente, estase traballando no desenvolvemento dun curso básico en liña accesible para todos os clientes da empresa.
  • Formación de “potenciais profesionais do sector”: A empresa colabora con entidades de formación. Neste ámbito desenvolvéronse convenios con escolas que ofrecen cursos no sector da protección radiolóxica e universidades para ofrecer prácticas a estudantes.
  • Intervención en Congresos, relatorios e outros eventos do sector coa finalidade de definir, comunicar melloras estratéxicas desenvolvidas, ben internamente ou en colaboración con outras entidades.