Cristalino

 

No caso de persoas que polo seu tipo de traballo precisen da avaliación da dose equivalente no cristalino, poden utilizar para a estimación desta dose o dosímetro específico de cristalino desenvolvido e fabricado por cd, calibrado en termos de Hp(3) e cuxa resposta se verificou na intercomparación EURADOS IC2019exteye.

Destacamos as seguintes características funcionais:

  • Dun só uso, para eliminar a contaminación radioactiva e incrementar a hixiene.
  • Estanco, a cápsula que aloxa os detectores está soldada mediante ultrasóns.
  • A súa forma plana e superficie facilita unha ampla identificación (usuario, mes de uso e departamento) que se realiza mediante gravado láser.
  • Ergonomía e flexibilidade, con varias alternativas para a súa colocación (cinta, gorro, gafas).
  • De cor azul os meses pares e amarelos os impares.