Dosimetría ocupacional

 

Este tipo de dosimetría utilízase para medir as doses nun ámbito e segundo a súa aplicación podemos utilizar:

  • Dosimetría de área: Utilízase para medir as doses nunha área concreta. Con todo, a niveis prácticos, e sempre que o responsable de protección radiolóxica o determine, pódese utilizar para a estimación de doses equivalentes persoais.
  • Dosimetría ambiental: Aquí preténdese medir o impacto das radiacións no medio ambiente ou nun ámbito determinado.
  • Dosimetría de posto de traballo: Outra forma de estimación das doses equivalentes recibidas polos traballadores consiste en asignar un dosímetro a un posto de traballo. Polo tanto, este dosímetro lévano todos os operadores que compartan unha serie de funcións e tarefas,  asignadas ao posto de traballo.