Dosimetría online

Para empresas de estrutura complexa o servizo inclúe o acceso á aplicación telemática cdNET onde se pode consultar en tempo real as bases de datos de centro de dosimetría, de onde se obtén información fidedigna de:

  • Datos dos controis dosimétricos
  • Doses equivalentes
  • Informes mensuais e informes anuais individuais
  • Expedientes en fase de resolución
  • Estado dos envíos

O acceso á aplicación realízase de forma sinxela e esta cumpre coa LOPD.