Dosimetria online

Per a empreses d’estructura complexa, el servei inclou l’accés a l’aplicació telemàtica cdNET en què es pot consultar en temps real les bases de dades de centro de dosimetría, i obtenir informació fidedigna de:

  • Dades dels controls dosimètrics
  • Dosis equivalents
  • Informes mensuals i informes anuals individuals
  • Expedients en fase de resolució
  • Estat dels enviaments

L’aplicació compleix amb la LOPD i s’hi accedeix de forma senzilla.