Satisfacció clients

L’objectiu final del servei és satisfer les necessitats dels clients; per això centro de dosimetría té definit en el seu sistema de qualitat com a mesures de millora contínua, la necessitat de retroalimentar-se mitjançant l’opinió d’aquests.

Les metodologies utilitzades per poder obtenir aquesta informació són les següents:

  • Visites/reunions periòdiques per valorar el servei i identificar les millores.
  • Anàlisis i informes de seguiment del funcionament de l’SDP.
  • Qüestionaris de satisfacció del client que permetin analitzar la informació i obtenir-ne conclusions.

Addicionalment l’empresa té definit en el seu sistema de qualitat un procés de gestió de consultes, queixes o propostes que provenen dels seus clients.