Abdomen

Dosímetres utilitzats durant l’embaràs que s’ubiquen a l’abdomen amb la finalitat d’estimar la dosi absorbida pel fetus.

  • Tenen la mateixa configuració que els dosímetres de cos sencer i s’envien a l’usuari identificats de la mateixa manera que aquests.
  • Sempre són de color verd. El color blau i groc dels mesos parells i senars s’aprecia a la placa interior.
  • Van protegits per una caixa de policarbonat transparent i amb una pinça per a la col·locació correcta del dosímetre.

Normes bàsiques d’ús:

  • S’han de col·locar a l’abdomen i per sota de qualsevol protecció que s’utilitzi.