Verificació de tècniques

centro de dosimetría ha participat en diferents projectes de col·laboració amb hospitals per proporcionar mitjançant dosimetria per termoluminescència solucions per a la determinació de dosis en aplicacions diverses. Això s’acostuma a fer en la posada a punt de noves tècniques radiològiques i/o radioteràpiques, en què s’utilitzen també dosímetres especials per fer estudis que permetin dur a terme la verificació de la dosi absorbida amb la variació dels paràmetres utilitzats en la tècnica.

  • Verificació de posada en marxa de tècniques de radioteràpia.
  • Dosimetria TLD “IN VIVO” per a la verificació de la dosi en tractaments d’irradiació corporal total.