Estructura i instal•lacions

 • PIME
 • Instal·lacions:
  • Seu central a Barcelona: Laboratori
  • Delegació a Madrid:  Processos de gestió de clients i punt de distribució logística
  • Delegació a Lisboa: Processos de gestió de clients i punt de distribució logística
 • Factors clau:
  • Recursos humans capacitats i qualificats en àrea tècnica, de gestió i de suport
  • Tecnologies i sistemes de la informació (ERP i CRM)
  • Equipament de laboratori certificat i calibrat segons la normativa i les exigències dels fabricants
  • Sistema integral de gestió QMS – Qualitat, Medi ambient i Seguretat implantat per al desenvolupament de l’activitat i els processos