Servei

La contractació de l’SDP inclou com a prestacions bàsiques: l’assignació, la distribució i l’anàlisi dels dosímetres; l’elaboració i l’enviament d’informes dosimètrics; la comunicació de dosis als organismes reguladors.

Com a especialista en SDP, centro de dosimetría fomenta la millora contínua en cadascuna de les facetes del servei i desenvolupa prestacions addicionals i eines “ad hoc” (*1) d’acord amb les necessitats específiques de cada sector i client.

En el fullet de “Benvinguda – SDP” es resumeix el servei i les seves condicions d’ús. (Què és un servei de dosimetria? Què és un dosímetre? Quan i com portar els dosímetres?, Com es mesuren les dosis?, etc.)

 (*1) Ad hoc és una locució llatina que significa literalment «per a això». Generalment es refereix a una solució elaborada específicament per a un problema o finalitat precisa i, per tant, no és generalitzable ni utilitzable per a altres propòsits.