Canell

En el cas de persones que, pel seu tipus de feina, necessitin l’avaluació de la dosi equivalent a les extremitats, poden utilitzar dosímetres de canell, addicionalment al dosímetre de cos sencer.

  • Tenen la mateixa configuració que el dosímetre de cos sencer i s’envien a l’usuari identificats de la mateixa manera que aquests.
  • Van protegits per una caixa de policarbonat transparent i amb una corretja per col·locar-lo com si fos un rellotge.
  • Sempre són de color blanc. El color blau i groc dels mesos parells i senars s’aprecia a la placa interior.

Normes bàsiques d’ús:

  • El dosímetre és personal i intransferible.
  • S’ha de portar durant tota la jornada laboral i no s’ha de treure fora del centre de treball.
  • S’ha de col·locar per sota de qualsevol protecció que s’utilitzi i a l’extremitat de l’usuari, l’esquerra o la dreta, que estigui més exposada a la radiació, en funció del seu tipus i procediments de treball.

Aquest tipus de dosímetre es recomana per al seu ús en radiodiagnòstic, radioteràpia i intervencionisme.