Dosimetria individual

Dins d’aquest terme, hi englobem l’estimació de la dosi equivalent, profunda i superficial, que rep un treballador professionalment exposat, obtinguda mitjançant la lectura del dosímetre assignat i que duu la persona durant tota la seva jornada laboral.

Els diferents tipus de dosímetres individuals, classificats segons la seva col·locació, són:

  • Dosímetres de cos sencer
  • Dosímetres d’extremitats (canell i anell)
  • Dosímetres específics per al mesurament a altres zones o situacions especials

El servei que s’ofereix és mensual. Els dosímetres assignats estan degudament etiquetats i inclouen les dades de l’usuari i un codi de barres únic, que en permet la traçabilitat.