Campanyes intercomparació

Des de l’inici de la seva activitat, centro de dosimetría ha participat, de manera voluntària i proactiva, en intercomparacions nacionals i internacionals.

  • Participació en totes les intercomparatives nacionals organitzades pel CSN per a dosímetres personals de cos sencer els anys 1987, 1995, 2001, 2006 i 2013, així com en l’organitzada per a dosímetres d’anell l’any 2008.
  • Participació en la intercomparació organitzada per EURADOS l’any 2007 per a dosimetria d’anells.

Els resultats obtinguts en les intercomparacions de dosímetres de cos sencer sempre han estat molt satisfactoris per a totes les energies analitzades.

Els resultats en les intercomparacions de dosímetres d’anell han estat satisfactoris, tot i que presenten una incertesa més gran per a certes energies.