Qualitat

 

La missió de centro de dosimetría és oferir el servei de dosimetria personal per tal de satisfer les necessitats dels seus clients, alhora que aplica valors que demostrin el seu compromís amb l’entorn i valora l’impacte en la comunitat, el medi ambient i les persones implicades.

Per complir aquestes expectatives, la visió de centro de dosimetría és assegurar la qualitat del servei mitjançant una gestió basada en els plantejaments següents:

  • Sistema integral de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat.
  • Orientació al client, identificant necessitats estandarditzades i específiques.
  • Aplicació de gestió per processos per assegurar la millora contínua.
  • Seguiment del servei mitjançant l’aplicació d’un quadre de mesuradors, tant en els aspectes de servei, qualitat, etc.