Estratègia i política d’empresa

 • Especialització en SDP
 • Primera empresa privada a oferir Servei de Dosimetria Personal (1981)
 • Actualment SDP líder a Espanya i dóna servei a Portugal des de l’any 2004
 • Serveis de dosimetria a mida del client segons sector i activitat
  • Sanitari: Hospitals, gabinets/consultes (odontologia, veterinària) i d’altres
  • Industrial
  • Recerca i docència
 • Diferenciació per especialització en àrea tècnica: Qualitat, servei i recerca
  • Disseny, configuració i fabricació pròpia de dosímetres
  • Desenvolupament d’algoritmes propis d’obtenció de dosis, etc.
  • Desenvolupament de productes innovadors a escala nacional i internacional en dosimetria de cos sencer, extremitats, mediambiental, etc.
  • Dosimetria de recerca específica segons la demanda dels clients
  • Capacitat de laboratori i capacitació del personal tècnic amb formació continuada
 • Col·laboració amb diverses UTPR amb serveis a mida