Dosimetria a mida

Des dels seus inicis, centro de dosimetría ha estat una empresa pionera en el camp de la dosimetria, tant a escala nacional com internacional, i ha col·laborat amb organitzacions, empreses i clients del sector, en el desenvolupament de la dosimetria com a tal. És per això que, a més de la millora contínua en el Servei de Dosimetria Personal, ha invertit els seus esforços a definir i participar en altres aplicacions addicionals.

En aquest apartat es mostren algunes de les aplicacions que han tingut èxit i que s’apliquen actualment de manera puntual, sobretot, en la recerca o en la implantació de millores en empreses del sector sanitari.