Autorització CSN

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és l’organisme regulador en l’àmbit de protecció radiològica i és qui emet l’autorització a les empreses que volen fer l’activitat del servei de dosimetria com a centres lectors.

S’adjunta la documentació següent:

  • Autorització de centro de dosimetría com a centre lector emesa pel CSN l’any 1985
  • Autorització emesa pel CSN l’any 2007 com a revisió pels canvis fets a centro de dosimetría
  • Autorització emesa pel CSN l’any 2012 com a revisió pels canvis fets a centro de dosimetría