Processos

Els processos principals del servei duts a terme a l’àrea tècnica són:

Disseny i fabricació de dosímetres:

 • Posada en marxa de dosímetres nous
 • Reciclatge de dosímetres
 • Etiquetatge de dosímetres

Processos estratègics del laboratori

 • Gestió amb organismes reguladors (CSN)
 • Seguiment i actualització de normatives del sector, qualitat, etc.
 • Recerca i desenvolupament continu de productes, processos i materials
 • Seguiment, avaluació i control del mètode d’assaig (lectura i informes)
 • Calibratges del sistema dosimètric
 • Participació en intercomparacions
 • Gestió de recursos del laboratori

Processos operatius d’assaigs dosimètrics

 • Lectura dels dosímetres
 • Control de qualitat diari dels lectors
 • Filtratge d’incidències en la lectura
 • Càlcul i assignació de les dosis
 • Control dels processos i compliment del pla diari, mensual, etc.
 • Manteniment dels equips

Gestió dels informes: Emissió, revisió i registre

 • Informes mensuals de dosimetria personal
 • Informe individual anual de dosimetria personal
 • Resum individual anual de dosimetria personal
 • Tramitació de sobreexposicions al CSN

Seguiment del funcionament del servei i resolució d’incidències

 • Seguiment mensual dels dosímetres no rebuts
 • Tractament dels casos de pèrdua d’informació dosimètrica