Prozesuak

Honako hauek dira arlo teknikoan egiten diren prozesu nagusiak:

Dosimetroak diseinatzea eta fabrikatzea

 • Dosimetro berriak prestatzea
 • Dosimetroak birziklatzea
 • Dosimetroen etiketak jartzea

Laborategian egiten diren prozesu estrategikoak

 • Erakunde arautzaileekiko kudeaketa (CSN)
 • Arauak betetzea eta eguneratuta izatea: sektorekoak, kalitateari buruzkoak, etab.
 • Produktuak, prozesuak eta materialak etengabe ikertzea eta garatzea
 • Saiakuntza-metodoaren jarraipena, ebaluazioa eta kontrola (irakurketak eta txostenak egitea)
 • Dosimetria-sistema kalibratzea
 • Interkonparazioetan parte hartzea
 • Laborategiko baliabideak kudeatzea

Dosimetria-saiakuntzei lotutako prozesu eragileak

 • Dosimetroak irakurtzea
 • Irakurgailuen kalitatea egunero kontrolatzea
 • Irakurketa-gertakariak iragaztea
 • Dosiak kalkulatzea eta esleitzea
 • Prozesuak kontrolatzea eta eguneroko plana, hilerokoa eta gainerakoak betetzea
 • Ekipoak behar bezala mantentzea

Txostenak kudeatzea: bidaltzea, berrikustea eta erregistratzea

 • Langileen dosimetriari buruzko hileroko txostenak
 • Langileen dosimetriari buruzko urteko txosten indibiduala
 • Langileen dosimetriari buruzko urteko laburpen indibiduala
 • Esposizio handiegiak Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarekin izapidetzea

Zerbitzuaren funtzionamenduaren jarraipena eta gertakarien ebazpena

 • Jaso ez diren dosimetroen hileroko jarraipena
 • Dosimetria-informazioa galtzen baldin bada, egoera kudeatzea