Pribatutasun Politika

Informatzeko eskubidea
Dosimetria Pertsonaleko Zerbitzua kontratatzea erabakitzen duen bezero orok eta, ondorioz, gure Datu-basean erregistratu behar duenean, beharrezkoak diren datuak bakarrik eskatuko dira Datu-base horri dagokion xedearekin, CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.-ren erabiltzaile/bezeroekin zerbitzua erraztea, alegia.

Kontsultak: Erabiltzaileari zerbitzua lortzeko kontakturako datuak eskatuko zaizkio eta, horretarako, datu pertsonalak eman beharko dira. Haien erabilera haiek xede horrekin bakarrik lortzea izango da, zehaztutako arauen esparruan bada.

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k hainbat neurri tekniko eta antolaketakoak hartu ditu datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta haiek aldatzea, galtzea, erabiltzea edo baimenik gabe haietara sartzea saihesteko, teknologiaren egoera, gordetzen diren datuen izaera eta haiek dakartzaten arriskuak kontuan izanda, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016  Legea, uztailaren 11koa, Informazioko eta Merkataritza Elektronikoko Gizartearen Zerbitzuena (2002ko 07/12ko EAO) beteaz.

Erabiltzailearen baimena
Datu pertsonalak barneratu behar dira eta CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.-ren fitxategietan tratatuko dira, eta honek dagozkion neurri tekniko eta egiturakoak bermatuko ditu emandako informazioaren osotasuna eta segurtasuna prebenitzeko.

Datuen erabileraren aurka azaltzeko, haiek zuzentzeko eta eguneratzeko eskubidea
Erabiltzaileak eskubidea du informazio horretan sartu, datuak okerrak badira haiek zuzentzekoa eta zerbitzuaren erabileran fitxategiari baja ematekoa. CENTRO DE SU DOSIMETRIS, S.L.-k sortutako dosimetria pertsonalen fitxategiari dagozkion datuak enpresaren eskutan jarraituko dute indarrean dauden legeek adierazten duten denboran zehar, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak adierazten duenaren arabera. Azken kasu horretan, CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k adierazten du ez dituela datu horiek gaizki erabiliko.

Eskubide horiek gauza daitezke CENTRO DE DOSIMETRÍA , S.L.-ren fitxategiaren arduradunari zuzenean jakinaraziz

Calle Llull 51-55 5º 5ª
08005 Bartzelona
Tel.:93 486 99 55

protecciondatos@dosimetria.es
IFZ: B08714636