Lege-oharra

ERABILTZAILE-BALDINTZAK

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L-k, bere bezeroen datuen konfidentzialtasuna bermatzen du. CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k ez du inoiz ez fitxategirik gordeko edo erabiliko, eta ez ditu erabiliko dagokion pertsonaren baimenik gabe datu pertsonalik erabiliko. CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L-k eskubidea du politika hau aldatzeko lege berriei edo jurisprudentzia berriei zein sektorearen praktikei egokitzeko. Erabiltzaileek haiek emandako datuak sartzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta erabileraren aurka azaltzeko eskubidea izango du,  Segurtasun Nuklearreko (CSN) ERAKUNDE ARAUTZAILEAK zehaztutako xedeentzat izan ezik.

1.- CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L. WEB GUNEAREN TITULARRA, helbidea: Llull kalea, 51-55 5.5. 08005 Bartzelona, da webgunearen titular bakarra, haren edukiena eta hartan agertzen diren ikus bereizleena ere.

2.- INDUSTRIA-JABETZA ETA JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK.- Bai Webgunea, bai haren edukiak eta zeinu bereizleak, CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-renak dira, eta industria-jabetza zein jabetza intelektualeko eskubideek babesten dituzte, espainiar, europar eta nazioarteko legeriaren arabera. Webgune hau edo honetan agertzen diren bestelako ikur erregistratuak kopiatzea, erreproduzitzea, publikoki jakinaraztea, banatzea edo argitaratzea, edozein euskarri edo edozein baliabideren bitartez, CENTRO DE DOSIMETRIS, S.L.-ren baimenik gabe, delitua izango da Industria jabetzaren edo Jabetza intelektualaren aurka, espainiar Kode Penalaren arabera (10/1995 Lege Organikoa, Azaroaren 23koa) eta, ondorioz, erabat debekatuta daude. CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. ez da erantzule izango lotutako edo bere Webgunetik abiatuta sar daitezkeen beste webguneen edukiei dagokienez. Beste Webguneetarako estekak sartzeak ez du esan nahi haren edukiak onartzen direnik ezta haren titularrekin lotura dutenik ere.

3.- DATU PERTSONALEN PRIBATUTASUNA.- CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-ren konpromisoa da datu pertsonalak beste inori ez uztea, saltzea edo beste inorekin ez partekatzea. Emango diren datuak ezingo dira zerbitzua eskaintzeko ez bada erabiliko eta bertan behera utziko dira horretarako erabilgarriak ez direnean. Erabiltzaileak Webgunearen informaziora sartu ahalko du datu pertsonalik sartu beharrik gabe.

4.- ERANTZUKIZUNAREN SALBUESPENAK.- CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L. ez da erantzule izango bisitariak gunera sartu eta haren edukiei erabilera okerra ematen dietenean.

5.- ERABILERA BALDINTZEN ONESPENA.- Gure orriko edukietara bisitari gisa sartzeak Webgune hau erabiltzeko baldintzak eta terminoak onestea dakar, pribatutasun politika honetan adierazi den bezala.
PRIBATUTASUN POLITIKA

Informatzeko eskubidea
Dosimetria Pertsonaleko Zerbitzua kontratatzea erabakitzen duen bezero orok eta, ondorioz, gure Datu-basean erregistratu behar duenean, beharrezkoak diren datuak bakarrik eskatuko dira Datu-base horri dagokion xedearekin, CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.-ren erabiltzaile/bezeroekin zerbitzua erraztea, alegia.

Kontsultak: Erabiltzaileari zerbitzua lortzeko kontakturako datuak eskatuko zaizkio eta, horretarako, datu pertsonalak eman beharko dira. Haien erabilera haiek xede horrekin bakarrik lortzea izango da, zehaztutako arauen esparruan bada.

CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k hainbat neurri tekniko eta antolaketakoak hartu ditu datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta haiek aldatzea, galtzea, erabiltzea edo baimenik gabe haietara sartzea saihesteko, teknologiaren egoera, gordetzen diren datuen izaera eta haiek dakartzaten arriskuak kontuan izanda, 2016/679 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudia (EE), 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, eta 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioko eta Merkataritza Elektronikoko Gizartearen Zerbitzuena (2002ko 07/12ko EAO) beteaz. Zentzu horretan, CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k fitxategiak AEPDn (Datuen Babeserako Espainiar Agentzia) erregistratu dituela adierazten du.

Erabiltzailearen baimena
Datu pertsonalak barneratu behar dira eta CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.-ren fitxategietan tratatuko dira, eta honek dagozkion neurri tekniko eta egiturakoak bermatuko ditu emandako informazioaren osotasuna eta segurtasuna prebenitzeko.

Datuen erabileraren aurka azaltzeko, haiek zuzentzeko eta eguneratzeko eskubidea
Erabiltzaileak eskubidea du informazio horretan sartu, datuak okerrak badira haiek zuzentzekoa eta zerbitzuaren erabileran fitxategiari baja ematekoa. CENTRO DE SU DOSIMETRIS, S.L.-k sortutako dosimetria pertsonalen fitxategiari dagozkion datuak enpresaren eskutan jarraituko dute indarrean dauden legeek adierazten duten denboran zehar, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak adierazten duenaren arabera. Azken kasu horretan, CENTRO DE DOSIMETRÍA S.L.-k adierazten du ez dituela datu horiek gaizki erabiliko.

Eskubide horiek gauza daitezke CENTRO DE DOSIMETRÍA , S.L.-ren fitxategiaren arduradunari zuzenean jakinaraziz

Calle Llull 51-55 5º 5ª
08005 Bartzelona
Tel.:93 486 99 55

protecciondatos@dosimetria.es
IFZ: B08714636