Fakturak

Zerbitzuen tarifak

 • Zerbitzuen fakturak prestatzeko, honako tarifa estandar hauek erabiltzen dira:
  • Profesionalei eta erabiltzaile/dosimetria-kontrol 1etik 10 erabiltzaile/dosimetria-kontrol arte dituzten enpresei esleitutako tarifak, instalazio eta faktura bakarra denean.
  • 10 erabiltzaile/kontrol baino gehiago dituzten enpresei esleitutako tarifak; kasu horretan, erabiltzaile-kopurua ez ezik erabiltzaile-banaketa ere kontuan hartzen da tarifa kalkulatzeko.
  • Behin-behineko zerbitzuei edo beste zerbitzu-mota batzuei esleitutako tarifak.
  • Horrez gain, bezeroaren instalaziora dosimetroak eraman edo handik jaso behar baldin badira, informazioa ematen dugu centro de dosimetría enpresan kontrata daitezkeen mezularitza-zerbitzuen gainean.
 • Tarifak urtero jakinarazten diegu bezeroei, postaz edo Internet bidez.

Zerbitzua fakturatzea

 • Zerbitzua emateko moduaren arabera egiten da faktura.
 • Urteko faktura egiten da, eta bertan urte horretarako kontratatu diren zerbitzuen aurreikuspena azaltzen da, erantsita doan albaranarekin batera. Horrez gain, aurreko urteko fakturaren likidazioari dagozkion ordainketa edo zordunketa (halakorik egonez gero) jasotzen dira. Benetan egiten diren zerbitzuen fakturazioan oinarrituta dago aurreikuspena eta erregulazioa egiteko erabiltzen den metodoa. Zerbitzu jarraitua denez, urtean gertatu diren aldaketak jasota daude, dosimetria-kontrolei, logistika-galerei eta abarrei dagokienez.
 • Fakturazioa egiteko modu horren bidez, fakturazio-prozesuak ahalik eta koste txikiena eragiten du.
 • Fakturak egiteko modua eta ordainketa-baldintzak tarifa-orrietan zehaztuta daude.
 • Fakturazio- edo ordainketa-baldintza bereziak eztabaida daitezke administrazio-sailarekin.