Antolamendua

 

Egitekoak eta erantzukizunak

 • Zuzendaritza: enpresaren estrategia zehazten du, arlo teknikoari dagokionez (laborategia), bai eta kudeaketa- eta laguntza-arloei dagokienez ere.
 • QMS Batzordea: arlo bakoitzeko ordezkariak daude. Kalitatea, Ingurumena eta Segurtasuna sisteman ezarritako irizpideak enpresak betetzen dituen ebaluatzen dute.
 • Arlo teknikoa:
  • Erakunde arautzailearekiko (Segurtasun Nuklearreko Kontseilua) kudeaketa egiten du.
  • Saiakuntzen (dosimetria-irakurketak) eta emaitzen (txostenak) kalitatea ziurtatzen du.
  • Laborategiko prozesu eragileak kudeatu eta kontrolatzen ditu.
  • Laborategiko tresneriaren mantentze-lanaz arduratzen da.
 • Kudeaketa-arloak: zerbitzu-kudeaketaren berezko prozesu eragileak kudeatzen ditu, eta haien jarraipena ere egiten du.
  • Bezeroen kudeaketaz arduratzen da.
  • Dosimetroak banatzen ditu (bidaltzea, erregistratzea eta barneko manipulazioa egitea).
  • Fakturak kudeatzen ditu.
 • Laguntza-arloak: arlo horien xedea Dosimetria Pertsonaleko Zerbitzuaren etengabeko hobekuntza ziurtatzea da.
  • Barne proiektuak eta bezeroekin garatutako proiektuak egiten dituzte.
  • Azken belaunaldiko informazio-sistemak eta teknologiak ezartzen dituzte.