Proves

La dosimetria de proves s’utilitza per determinar dosis equivalents a partir de les quals no es deduirà cap dosi assignable a un treballador.

  • Els dosímetres estan calibrats en dosi equivalent personal superficial HP(0.07) i profunda HP(10).
  • Tenen la mateixa configuració que el dosímetre de cos sencer i segueixen el mateix procés que aquest.
  • S’envien identificats mitjançant un codi de barres a la part posterior del dosímetre, i a l’etiqueta de la cara anterior, hi consta la paraula “PROVA” i el nom que el responsable hagi indicat.