Kit de pacientes

Desde a publicación do  ‘RD 1976/1999, do 23 de decembro, polo que se establecen os criterios de calidade en radiodiagnóstico’, centro de dosimetría desenvolveu o servizo de determinación de dose a pacientes mediante dosimetría por termoluminiscencia. Esta técnica de dosimetría aplícase para calcular a dose na superficie de entrada do paciente nunha exploración radiolóxica.

O servizo consiste en deseñar configuracións de dosímetros especiais segundo a técnica radiolóxica que se desexe avaliar. Do mesmo xeito que na dosimetría persoal, os dosímetros son enviados ao cliente e unha vez que os utilizou volven ao centro lector para ser lidos, e emítese o informe correspondente logo da súa avaliación.

Actualmente disponse de configuracións adecuadas para a verificación de doses impartidas en exploracións radiolóxicas simples, en mamografía e en TAC.